Těm, kteří odešli. Těm, kteří jsou tu teď. Těm, kteří mají teprve přijít...


Umírání.cz – informační portál pro nemocné, pečující a pozůstalé.

Centrum paliativní péče Brno – centrum poskytuje tři vzájemně provázané služby: městský domácí hospic, ambulanci paliativní medicíny a poradnu paliativní péče.

Cesta domů – provozuje domácí hospic a poskytuje odbornou péči umírajícím a jejich blízkým.

Mobilní hospic Ondrášek – pomáhá nevyléčitelně nemocným dospělým a dětem strávit poslední dny důstojně a DOMA.

Rozloučení s milovaným člověkem nemusí být jen v obřadní síni krematoria...

Rakev na pohřbu
Protože slovo pochovat má v češtině dvojí význam...