Změní život během chvíle

Mrtvice

Nebolí, nechoď s ní spát... Nevolej příteli a nevolej mámě. Volej 155.
35000

případů mrtvice v ČR ročně

Stroke Riskometer

Stáhněte si aplikaci a zjistěte své riziko mrtvice právě teď a kdykoliv jindy pomocí svého chytrého telefonu.

MRTVICE – rychlá jako blesk!


„Chtěli jsme odejít na zahrádku načesat jablka,“ vzpomíná na ono zářijové odpoledne pan Petr, „ale zarazilo mě nezvyklé chování manželky. Prý že ji pobolívá hlava a půjde se raději na chvíli natáhnout. Ke dveřím ložnice však už nedošla, sesula se na podlahu.

Když jsem ji zvedal, nebyla schopna podat mi ruku, jen cosi nesrozumitelně blábolila. Chtěl jsem jí dát napít, ale měla podivně zkroucenou pusu. To už jsem se opravdu vylekal a okamžitě volal 155!“


Rychlou reakcí zachránil pan Petr své ženě život. Už v sanitce neměl lékař pochyb o diagnóze a tak blikající majáček se sirénou uvolnil cestu přímo do iktového centra. Uvádí se, že ročně se u nás má mrtvici až 35 tisíc lidí. To je jedno celé větší okresní město!

Přitom jde o třetí nejčastější příčinu úmrtí – ročně zemře na následky mozkové mrtvice 17 tisíc lidí. Nezanedbatelný není ani fakt, že velká část těch, co přežijí, se po prodělané nemoci potýká s trvalou invaliditou a závislostí na pomoci okolí.

Rizikové faktory mozkové mrtvice?


Vysoký krevní tlak, cukrovka, cholesterol, poruchy srdečního rytmu, kouření, věk, syndrom spánkové apnoe, pracovní stres, obezita, fyzická inaktivita, přemíra alkoholu, drogy a také ženy, které dlouhodobě užívají hormonální antikoncepci. Lékaři musí nejprve zjistit příčinu náhlé mozkové příhody. K té z osmdesáti procent dochází ve chvíli, kdy tepnu, přivádějící do mozku kyslík a živiny, ucpe krevní sraženina, tzv. tromb. Zbývajících dvacet procent má na svědomí krvácení do mozku v důsledku prasklé cévy či tepny. Někdy se příčina nezjistí (tzv. kryptogenní mrtvice). Léčba se liší. V prvním případě je důležité, aby se krevní sraženina co nejrychleji rozpustila a mozková tepna opět zprůchodnila. Pomáhají nitrožilně podávané léky, ale také endoskopická léčba, kdy se krevní sraženina odstraní pomocí katetru.

Horší prognózu má krvácení do mozku. Tam se nejdříve musí zjistit zdroj krvácení, pak krvácení zastavit a hlídat, zda nedojde k otoku mozku. Ten vede k vyššímu nitrolebečnímu tlaku, který v případě, že postihne důležitá životní centra ovlivňující dýchací a srdeční činnost, má fatální následky. K určení přesné diagnózy užívají lékaři širokou škálu moderních vyšetřovacích technik: CT mozku, magnetickou rezonanci, ultrazvuk, důležité je i laboratorní vyšetření krve. Právě tak se neustále zdokonalují i léčebné metody, takže šance mozkovou mrtvici přežít se rok od roku zvyšují.

Co bychom však měli vědět my laici? Všímat si projevů blížící se příhody. Vedle příznaků uvedených v úvodu článku to může být i náhlé zhoršení vidění, porucha řeči, zvracení, závratě, brnění končetin, zmatenost. Požádejte dotyčného, ať zkusí zapískat, usmát se, ukázat zuby… Pokud to nejde, není důvod váhat s voláním o pomoc. Zrovna tak, když postiženému klesne ruka ve chvíli, kdy dá ruce před sebe dlaněmi dolů. Nezmatkujte, položte ho na záda, zakloňte mu hlavu, nikdy ji nepodkládejte polštářem, sledujte dýchání. Čím dříve přijede sanitka, tím lépe. Stejně důležitá jako následná léčba je i včasná rehabilitace.

Po prodělané těžké mrtvici člověk může hned zemřít, nebo má trvalé následky. Rychlým jednáním a zavoláním první pomoci (Záchranka – telefon 155) nemusí mít člověk třeba žádné následky. Naučte se znát příznaky mrtvice. (zdroj: www.vitalplus.org.)

5 klíčových faktů o CMP


1

Cévní mozková příhoda...

...zabíjí mozkové buňky. K mrtvici dochází, když sraženina nebo prasknutí cévy přeruší průtok krve do mozku. Bez krve bohaté na kyslík odumírají mozkové buňky.
2

Typy mrtvice:

Ischemická mrtvice způsobená sraženinou, hemoragická mrtvice způsobená rupturou / prasknutím a přechodný ischemický záchvat (TIA, neboli „varovná mrtvice“) způsobená dočasnou blokádou.
3

Přibližně jeden ze čtyř pacientů...

...kteří přežili mrtvici je ohrožen další mrtvicí. Naštěstí až 80 procentům druhých mrtvic souvisejících s krevní sraženinou lze předejít.
4

Prevence je klíčová

Měli jste mrtvici? Spolupracujte se svým lékařem, abyste zjistili příčinu a vytvořte plán, jak zabránit další. To může zahrnovat zvládání vysokého krevního tlaku, rozhodování o zdravém životním stylu a užívání léků podle doporučení lékaře. Po ischemické cévní mozkové příhodě nebo TIA bude většině pacientů předepsána protidestičková nebo antikoagulační léčba.
5

Ztracený čas je ztracený mozek

Nyní, když znáte prevenci, zde je návod, jak ji rozpoznat:

Naučte se RYCHLE – F.A.S.T. varovné signály:


F: FACETvář je povislá

A: ARMS Paže je pokleslá

S: SPEECH Řeč s potížemi

T: TIME – Čas volat 155

Kryptogenní mrtvice – mrtvice z nejasné příčiny


Ve většině případů je mrtvice způsobena krevní sraženinou, která blokuje průtok krve do mozku. V některých případech, navzdory testování, nelze příčinu mrtvice určit. Toto se nazývá kryptogenní mrtvice.

Vzhledem k tomu, že přibližně 1 ze 4 pacientů, kteří přežili mrtvici, pravděpodobně prodělá další mrtvici, nalezení příčiny mrtvice pomůže vašemu lékaři léčit příčinu mrtvice a sníží pravděpodobnost další mrtvice.

Odhaduje se, že asi 1 ze 3 ischemických mozkových příhod je kryptogenní.

Možné skryté příčiny mrtvice


Nepravidelný srdeční tep


Problém se strukturou srdce


Porucha srážlivosti krve

Mezinárodní centrum pro telemedicínu poskytuje...

  • hodnocení EKG z chytrých hodinek (zatím Apple Watch)

  • kardiologické služby

  • diabetologické služby

  • spánkové poradenství

  • diagnostiku poruch spánku z vašeho domova

  • monitoring srdečního rytmu a krevního tlaku

Telemedicína je zde s námi už nějakou dobu...

Bušení srdce. Dušnost. Bolest na hrudi. Závratě, mdloby a krátkodobá ztráta vědomí. Stav po mrtvici s podezřením na poruchu srdečního rytmu. Vysoký a nízký tlak. Vysoká nebo nízká hladina cukru v krvi.

Máte tyhle potíže, pojďme se na ně podívat chytře! Teď. Ve vašem prostředí, doma, bez stresu. 

Zajístíme Vám objednání vyšetření pro diagnostické účely. Přístroj Vám příjde domů, ovládání je velmi jednoduché. Správná diagnoza je základním předpokladem správné léčby. Telemedicína je zde s námi už nějakou dobu. Můžeme diagnostikovat poruchy a stavy vzdáleně, z vašeho doma, vlastně kdekoliv na světě. Časná diagnoza znamené časná léčba. A ta zachraňuje život. Poruchy rytmu, mrtvice, komplikace poruch krevního tlaku, komplikace poruch spánku...