OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Poslední aktualizace: 11. listopadu 2023


Toto oznámení o ochraně osobních údajů společnosti MUDr. František Rolínek s.r.o. ("nás") popisuje, jak a proč může dojít ke shromažďování, ukládání, používání a/nebo sdílení (zpracování) vašich údajů, když využíváte naše služby, např. když:

 • navštívíte naše webové stránky na adrese https://www.rolinek.cz, nebo jakékoli naše webové stránky, které odkazují na toto oznámení o ochraně osobních údajů
 • s námi spolupracujete jinými souvisejícími způsoby, včetně jakéhokoli prodeje

Přečtení tohoto oznámení o ochraně osobních údajů vám pomůže pochopit vaše práva a možnosti ochrany osobních údajů. Pokud s našimi zásadami a postupy nesouhlasíte, prosíme, nevyužívejte naše služby. Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte nás na e-mailové adrese frantisek.rolinek@email.cz.

1. JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

Osobní údaje, které nám poskytnete

Shromažďujeme osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete, když projevíte zájem o získání informací o nás nebo o našich službách, nebo když nás kontaktujete jiným způsobem.

Vámi poskytnuté osobní údaje.

Osobní údaje, které shromažďujeme, závisí na kontextu vaší interakce s námi, na funkcích, či službách, které využíváte a na vašich předvolbách. Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou zahrnovat následující údaje:

 • jména
 • telefonní čísla
 • preference pro kontaktování
 • kontaktní nebo ověřovací údaje
 • fakturační adresy
 • e-mailové adresy

Citlivé informace.

V případě potřeby, s vaším souhlasem nebo pokud to jinak povolují platné právní předpisy, zpracováváme následující kategorie citlivých informací:

 • zdravotní údaje

Platební údaje. V případě nákupu můžeme shromažďovat údaje nezbytné pro zpracování vaší platby, například číslo vašeho platebního nástroje a bezpečnostní kód spojený s vaším platebním nástrojem. Veškeré platební údaje ukládá společnost GP Webpay. Jejich oznámení o ochraně osobních údajů najdete na tomto odkazu: globalpayments.cz/cs-cz/ochrana-osobnich-udaju.

Automaticky shromažďované informace

Určité informace shromažďujeme automaticky, když navštívíte, používáte nebo procházíte náš web a služby na našem webu. Tyto informace neodhalují vaši konkrétní identitu (jako je vaše jméno nebo kontaktní údaje), ale mohou zahrnovat informace o zařízení a o používání, jako je vaše IP adresa, charakteristiky prohlížeče a zařízení, operační systém, jazykové preference, odkazující adresy URL, název zařízení, poloha, informace o tom, jak a kdy používáte naše služby, a další technické informace. Tyto informace jsou potřebné především k udržování bezpečnosti a provozu našich služeb a pro naše interní analytické účely.

Stejně jako mnoho jiných webů shromažďujeme informace také prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií.

Informace, které shromažďujeme, zahrnují:

Údaje z protokolů a údaje o používání. Údaje z protokolů a údaje o používání jsou informace související se službami, diagnostikou, využíváním a výkonem, a jež naše servery automaticky shromažďují, když přistupujete k našemu webu nebo využíváte služby na našem webu, a jež zaznamenáváme v souborech protokolů. V závislosti na způsobu, jakým s námi komunikujete, mohou tyto údaje zahrnovat vaši IP adresu, informace o zařízení, typ prohlížeče a jeho nastavení a informace o vaší aktivitě v rámci našeho webu a služeb na našem webu (například časová razítka spojená s vaším využíváním webu, prohlíženými stránkami a soubory, vyhledáváním a dalšími akcemi, které provádíte (například které funkce používáte)), informace o událostech na zařízení (například o činnosti systému, chybových hlášeních (někdy nazývaných "crash dumps") a o nastaveních hardwaru).

Údaje o zařízení. Shromažďujeme údaje o zařízení, jako jsou informace o vašem počítači, telefonu, tabletu nebo jiném zařízení, které používáte k přístupu k našemu webu a službám. V závislosti na použitém zařízení mohou tyto údaje o zařízení zahrnovat informace, jako je vaše IP adresa (nebo proxy server), identifikační čísla zařízení a aplikace, umístění, typ prohlížeče, model hardwaru, poskytovatel internetových služeb a/nebo mobilní operátor, operační systém a informace o konfiguraci systému.

Údaje o poloze. Shromažďujeme údaje o poloze, jako jsou informace o poloze vašeho zařízení, které mohou být přesné nebo nepřesné. Množství informací, které shromažďujeme, závisí na typu a nastavení zařízení, které používáte k přístupu k našemu webu a službám na našem webu. Můžeme například používat GPS a další technologie ke shromažďování geolokačních údajů, které nám sdělují vaši aktuální polohu (na základě vaší IP adresy). Shromažďování těchto informací nám můžete odmítnout buď odmítnutím přístupu k těmto informacím, nebo vypnutím nastavení polohy ve vašem zařízení.

2. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE?

Vaše osobní údaje zpracováváme z různých důvodů, v závislosti na tom, jakým způsobem s našimi službami pracujete, včetně následujících:

 • Za účelem poskytování a usnadnění poskytování služeb uživateli. Vaše údaje můžeme zpracovávat, abychom vám mohli poskytnout požadovanou službu.
 • Abychom mohli odpovídat na dotazy uživatelů/nabízet uživatelům podporu. Vaše údaje můžeme zpracovávat, abychom mohli reagovat na vaše dotazy a řešit případné problémy, které byste mohli mít s požadovanou službou.
 • K vyřizování a správě vašich objednávek. Vaše údaje můžeme zpracovávat za účelem vyřízení a správy vašich objednávek, plateb a vrácení provedených prostřednictvím našeho webu.
 • K vyžádání zpětné vazby. Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud je to nutné k vyžádání zpětné vazby a ke kontaktování vás ohledně vašeho využívání našich služeb.
 • K určení trendů využívání. Můžeme zpracovávat informace o tom, jak využíváte naše služby, abychom lépe porozuměli tomu, jak jsou využívány, a mohli je tak zlepšovat.
 • K záchraně nebo ochraně životně důležitých zájmů jednotlivce. Vaše informace můžeme zpracovávat, pokud je to nezbytné pro záchranu nebo ochranu životně důležitého zájmu jednotlivce, například pro zabránění újmě.

3. NA JAKÝCH PRÁVNÍCH ZÁKLADECH PŘI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ STOJÍME?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) vyžaduje, abychom vysvětlili platné právní základy, o které se opíráme při zpracování vašich osobních údajů. Při zpracování vašich osobních údajů se můžeme opírat o následující právní základy:

 • Souhlas. Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud jste nám dali svolení (tj. souhlas) k použití vašich osobních údajů pro konkrétní účel. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.
 • Plnění smlouvy. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud se domníváme, že je to nezbytné k plnění našich smluvních závazků vůči vám, včetně poskytování našich služeb, nebo na vaši žádost před uzavřením smlouvy s vámi.
 • Oprávněné zájmy. Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud se domníváme, že je to přiměřeně nezbytné k dosažení našich oprávněných obchodních zájmů a tyto zájmy nepřevažují nad vašimi zájmy a základními právy a svobodami. Vaše osobní údaje můžeme například zpracovávat pro některé z popsaných účelů, abychom mohli:
  • Analyzovat, jak jsou naše služby využívány, abychom je mohli vylepšovat, a tím zaujmout a udržet si uživatele.
  • Pochopit, jak naši uživatelé používají naše produkty a služby, abychom mohli zlepšit uživatelský komfort.
 • Zákonné povinnosti. Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud se domníváme, že je to nezbytné pro splnění našich zákonných povinností, například pro spolupráci s orgánem činným v trestním řízení nebo regulačním orgánem, pro uplatnění nebo obhajobu našich zákonných práv nebo pro zveřejnění vašich údajů jako důkazu v soudním sporu, kterého se účastníme.
 • Životní zájmy. Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud se domníváme, že je to nezbytné k ochraně vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů třetí strany, jako jsou situace zahrnující potenciální ohrožení bezpečnosti jakékoli osoby.

4. KDY A KOMU SDĚLUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Prodejci, konzultanti a další poskytovatelé služeb třetích stran. Vaše údaje můžeme sdílet s prodejci, poskytovateli služeb, dodavateli nebo zástupci třetích stran (dále jen "třetí strany"), kteří pro nás nebo naším jménem vykonávají služby a k této práci potřebují přístup k těmto informacím. S našimi třetími stranami máme uzavřeny smlouvy, které mají pomoci chránit vaše osobní údaje. To znamená, že s vašimi osobními údaji nemohou provádět žádné úkony, pokud jsme jim k tomu nedali pokyn. Vaše osobní údaje také nebudou sdílet s žádnou jinou organizací kromě nás. Zavazují se také, že budou chránit údaje, které naším jménem uchovávají, a že je budou uchovávat po dobu, kterou jim nařídíme. Kategorie třetích stran, se kterými můžeme sdílet osobní údaje, jsou následující:

 • Služby analýzy dat
 • Zpracovatelé plateb
 • Poskytovatelé služeb ukládání dat
 • Poskytovatelé služeb hostingu webových stránek
 • Nástroje pro monitorování výkonu

Vaše osobní údaje můžeme potřebovat sdílet také v následujících situacích:

Když používáme rozhraní API platformy Google Maps. Vaše údaje můžeme sdílet s některými rozhraními API platformy Google Maps (např. Google Maps API, Places API).

5. POUŽÍVÁME SOUBORY COOKIE A DALŠÍ SLEDOVACÍ TECHNOLOGIE?

K přístupu k informacím nebo jejich ukládání můžeme používat soubory cookie a podobné sledovací technologie (jako jsou webové majáky a sledovací pixely). Konkrétní informace o tom, jak tyto technologie používáme a jak můžete některé soubory cookie odmítnout, jsou uvedeny v našem oznámení o souborech cookie.

6. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná pro účely uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje nebo nepovoluje delší dobu uchovávání (například z důvodu daňových, účetních nebo jiných právních požadavků). Žádný účel uvedený v tomto oznámení nevyžaduje, abychom vaše osobní údaje uchovávali déle než 1 rok.

Pokud nemáme žádnou trvalou oprávněnou obchodní potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, buď tyto údaje vymažeme nebo anonymizujeme, nebo pokud to není možné (například proto, že vaše osobní údaje byly uloženy v záložních archivech), pak vaše osobní údaje bezpečně uložíme a izolujeme je od dalšího zpracování, dokud nebude možné je vymazat.

7. JAK UCHOVÁVÁME VAŠE INFORMACE V BEZPEČÍ?

Zavedli jsme vhodná a přiměřená technická a organizační bezpečnostní opatření určená k ochraně bezpečnosti všech osobních údajů, které zpracováváme. I přes naše bezpečnostní opatření a snahu o zabezpečení vašich údajů však nelze zaručit 100% bezpečnost žádného elektronického přenosu přes internet ani technologie ukládání informací, takže nemůžeme slíbit ani zaručit, že hackeři, kyberzločinci nebo jiné neoprávněné třetí strany nebudou schopni překonat naše zabezpečení a neoprávněně shromažďovat, přistupovat, krást nebo měnit vaše údaje. Přestože se budeme snažit vaše osobní údaje chránit, přenos osobních údajů na náš web a z něj je na vaše vlastní riziko. K našemu webu byste měli přistupovat pouze v zabezpečeném prostředí.

8. SHROMAŽĎUJEME INFORMACE OD NEZLETILÝCH?

Vědomě nezískáváme údaje od dětí mladších 18 let ani jim nezprostředkováváme žádné služby. Používáním našich služeb prohlašujete, že je vám nejméně 18 let nebo že jste rodič nebo opatrovník takové nezletilé osoby a souhlasíte s používáním našich služeb takovou nezletilou osobou. Pokud zjistíme, že byly shromážděny osobní údaje od uživatelů mladších 18 let, přijmeme přiměřená opatření k okamžitému odstranění takových údajů z našich záznamů. Pokud se dozvíte o údajích, které jsme mohli shromáždit od dětí mladších 18 let, kontaktujte nás prosím na adrese frantisek.rolinek@email.cz.

9. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ?

V některých oblastech (jako je EHP) máte určitá práva podle platných zákonů o ochraně osobních údajů. Mezi ně může patřit právo (i) požádat o přístup ke svým osobním údajům a získat jejich kopii, (ii) požádat o opravu nebo výmaz, (iii) omezit zpracování svých osobních údajů, (iv) případně právo na přenositelnost údajů a (v) právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování. Za určitých okolností můžete mít také právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Takovou žádost můžete vznést tak, že se na nás obrátíte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže v části "JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT OHLEDNĚ TOHOTO OZNÁMENÍ?".

Každou žádost zvážíme a budeme v ní jednat v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese:

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Česko

Odvolání souhlasu: Pokud se při zpracování vašich osobních údajů spoléháme na váš souhlas, máte právo jej kdykoli odvolat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tak, že nás kontaktujete prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže v části "JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT OHLEDNĚ TOHOTO OZNÁMENÍ?".

Upozorňujeme však, že to nebude mít vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním, ani na zpracování vašich osobních údajů prováděné na základě jiných zákonných důvodů zpracování, než je souhlas.

Soubory cookie a podobné technologie: Většina webových prohlížečů je ve výchozím nastavení nastavena na přijímání souborů cookie. Pokud si to přejete, můžete si obvykle nastavit prohlížeč tak, aby soubory cookie odstraňoval a odmítal je. Pokud se rozhodnete soubory cookie odstranit nebo odmítnout, může to mít vliv na některé funkce na našem webu nebo poskytování našich služeb.

Máte-li dotazy nebo připomínky týkající se vašich práv na ochranu osobních údajů, můžete nám napsat na adresu frantisek.rolinek@email.cz.

10. OVLÁDACÍ PRVKY PRO FUNKCE NESLEDOVAT

Většina webových prohlížečů a některé mobilní operační systémy a mobilní aplikace obsahují funkci nebo nastavení Nesledovat ("DNT"), které můžete aktivovat a dát tak najevo, že si přejete, aby údaje o vašich aktivitách při procházení internetu nebyly sledovány a shromažďovány. V tuto chvíli nebyl dokončen jednotný technologický standard pro rozpoznávání a provádění signálů DNT. Proto v současné době nereagujeme na signály prohlížeče DNT ani na žádný jiný mechanismus, který by automaticky sděloval vaši volbu nebýt sledován online. Pokud bude přijat standard pro online sledování, který budeme muset v budoucnu dodržovat, budeme vás o tomto informovat v revidované verzi tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

11. BUDEME TOTO OZNÁMENÍ AKTUALIZOVAT?

Toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Aktualizovaná verze bude označena "aktualizovaným datem, revidováno" a aktualizovaná verze bude platná, jakmile bude dostupná na tomto webu. Pokud provedeme podstatné změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, můžeme vás o tom informovat buď viditelným vyvěšením oznámení o těchto změnách, nebo přímým zasláním oznámení. Doporučujeme vám toto oznámení o ochraně osobních údajů často kontrolovat, abyste byli informováni o tom, jak chráníme vaše údaje.

12. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT OHLEDNĚ TOHOTO OZNÁMENÍ?

Pokud máte dotazy nebo připomínky k tomuto oznámení, můžete nám poslat e-mail na adresu frantisek.rolinek@email.cz nebo nás kontaktovat poštou na adrese:

František Rolínek s.r.o.
Orlí 30
Brno 60200
Česko

13. JAK MŮŽETE ZKONTROLOVAT, AKTUALIZOVAT NEBO VYMAZAT ÚDAJE, KTERÉ OD VÁS SHROMAŽĎUJEME?

Na základě platných zákonů můžete mít právo požádat o přístup k osobním údajům, které od vás shromažďujeme, změnit tyto údaje nebo je vymazat. Chcete-li požádat o přezkoumání, aktualizaci nebo vymazání svých osobních údajů, kontaktujte nás na e-mailové adrese: frantisek.rolinek@email.cz.