Nakazit se je snadné – následky mohou být vážné!

Žloutenka – hepatitida

Žloutenka se může týkat každého z nás...

Infekční žloutenka, odborně zvaná virová hepatitida, je nakažlivé onemocnění způsobené viry, které napadají jaterní tkáň. Pět nejznámějších virů žloutenky, které způsobují infekční zánět jater, se označují písmeny A, B, C, D a E. Liší se způsobem přenosu viru, průběhem onemocnění i jeho možnými následky. K nejrozšířenějším typům patří žloutenky typu A, B a C. Proti žloutence typu A a B je možné se chránit očkováním.

ŽLOUTENKA TYPU A – aneb mýt si ruce nestačí

Nakazit se virem žloutenky typu A je relativně snadné. Virus je totiž velmi odolný. Při pokojové teplotě dokáže přežít několik týdnů, zmrazený dokonce několik let, přežije i několikaminutový var.

Žloutenka typu A se přenáší se tzv. fekálně-orální cestou. To znamená, že se virus z organismu vylučuje stolicí a dál může být přenesen buď přímo např. infikovanýma rukama, nebo nepřímo použitím kontaminovaných potravin, infikovaného ledu v nápoji, nebo jen dotekem s infikovaným předmětem – například košíkem v nákupním centru.

Česká populace patří stejně jako obyvatelé dalších vyspělých zemí mezi vnímavé vůči žloutence typu A. I v Česku dochází opakovaně ke vzniku epidemií tohoto onemocnění. Žloutenka typu A se nedá přímo léčit žádnými léky a je při ní povinná hospitalizace. Návrat do normálního života pak může trvat i několik měsíců. Nakazit se je snadné, dostat se zpět do kondice však už ne tolik.

Děti jsou dnes v ČR v raném dětství plošně očkovány pouze proti žloutence typu B. V kombinaci s očkováním proti žloutence typu A tak bude Vaše dítě kompletně očkováno proti všem vakcinací preventabilním žloutenkám.

Akutní virová žloutenka může i při nekomplikovaném průběhu vyžadovat:

  • 1-3 měsíce pracovní neschopnosti
  • omezení fyzicky náročné práce po dobu 6 měsíců
  • dlouhodobá dietní opatření, 6 měsíců striktní zákaz požívání alkoholu a omezení příjmu většího množství tuků
  • 1 rok sledování v hepatální poradně

S rostoucím věkem roste riziko komplikací a težšího průběhu onemocnění...

Buďte před žloutenkou o krok napřed!

V současné době lze očkováním předcházet žloutence typu A a B. Očkování proti žloutence typu A a B je účinnou formou prevence a mělo by patřit do základní výbavy každého z nás.

Žloutenka typu B


Jde o závažnou infekci jater způsobená virem žloutenky typu B. Toto onemocnění může přejít do chronického stádia, kdy může vyústit ve vážné zdravotní problémy v podobě „ztvrdnutí“ jater (cirhózy) či dokonce rakoviny jater (karcinomu).

Virus se šíří stykem s krví, spermatem nebo poševním sekretem nakažené osoby. K nákaze žloutenkou typu B stačí, aby se do těla dostalo mikroskopické množství infikované krve nemocného nebo chronického nosiče viru. Nakazit se proto lze i na první pohled neškodným použitím zubního kartáčku, při společném použití hygienických potřeb (ručník, holicí strojek), ale i při těsném kontaktu či zranění při sportu nebo při tetování.

Možným způsobem přenosu je i nechráněný sexuální styk nebo také sdílení injekčních stříkaček s nemocným nebo chronickým nosičem viru. V zemích, kde standardně nedochází k testování dárců krve, může dojít k infekci i při krevní transfuzi. K přenosu může dále dojít i při porodu, a to z infikované matky na dítě.

Část nemocných se zcela neuzdraví, virus v jejich organizmu přežívá dál a nemoc přechází do chronické formy. Protože tito lidé o své nemoci často nevědí, mohou tak být zdrojem nákazy pro své okolí. Chronicky nemocní jsou ohroženi rozvojem jaterní cirhózy a rakoviny jater.

Narodili jste se roku

1990

nebo později?


V tom případě jste pravděpodobně byli očkováni vakcínou proti hepatitidě B v dětství!

Na ochranu proti žloutenkám A i B se objednejte včas!