Obchodní podmínky

Podmínky byly naposledy aktualizovány 28. 12. 2023.

1. Úvod

Tyto podmínky se vztahují na tento web (rolinek.cz) a na transakce související s poskytováním našich služeb pomocí tohoto webu. Můžete být vázáni dodatečnými smlouvami souvisejícími s vaším vztahem s námi. Pokud jsou některá ustanovení dodatečných smluv v rozporu s jakýmikoli ustanoveními těchto podmínek, budou mít přednost ustanovení těchto dodatečných smluv.

2. Vazba

Při používání těchto internetových stránek souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami uvedenými níže. V některých případech vás také můžeme požádat o výslovný souhlas.

3. Elektronická komunikace

Při učinění transakcí na těchto internetových stránek souhlasíte a berete na vědomí, že s vámi můžeme komunikovat elektronicky pomocí elektronické pošty.

4. Třetí strany

Naše internetové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy nebo jiné odkazy na internetové stránky třetích stran. Nemonitorujeme ani nekontrolujeme obsah webů třetích stran, na které z této internetové stránky vedou odkazy. Produkty nebo služby nabízené jinými webovými stránkami podléhají platným obchodním podmínkám a ustanovením těchto třetích stran. Názory nebo materiály objevující se na těchto webových stránkách nemusíme nutně sdílet nebo podporovat.

Neneseme odpovědnost za postupy ochrany osobních údajů nebo obsah těchto stránek. Nesete veškerá rizika spojená s používáním těchto internetových stránek a souvisejících služeb třetích stran. Nepřijímáme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození jakýmkoli způsobem v důsledku vašeho zpřístupnění osobních údajů třetím stranám.

5. Reklamace

5.1. Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od smlouvy uzavřené na tomto webu do 14 dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od takové smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne jejího uzavření.

Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, nebo e-mailem). Naše kontaktní údaje naleznete níže.

Pokud využijete tuto možnost, neprodleně vám zašleme potvrzení o přijetí takového odstoupení na trvalém nosiči (například e-mailem).

5.2. Účinky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, bez zbytečného odkladu, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Tuto náhradu provedeme pomocí stejných platebních prostředků, jaké jste použili pro počáteční transakci, pokud jste výslovně nesouhlasili jinak.

Vezměte prosím na vědomí, že existují určité zákonné výjimky z práva na odstoupení od smlouvy, a proto některé položky nelze vrátit nebo vyměnit.

6. Celý souhlas

Tyto obchodní podmínky, společně s naším prohlášením o ochraně osobních údajů a cookie politikou, tvoří úplnou dohodu mezi vámi a MUDr. František Rolínek s.r.o. ve vztahu k vašemu používání této internetové stránky.

7. Revize těchto podmínek

Tyto obchodní podmínky můžeme čas od času revidovat. Datum uvedené na začátku těchto obchodních podmínek je posledním datem revize. Změny těchto podmínek vstoupí v platnost po zveřejnění těchto změn na této internetové stránce. Vaše další používání této internetové stránky po zveřejnění změn nebo aktualizací bude považováno za souhlas s dodržováním těchto podmínek a budete jimi vázáni.

8. Kontaktní informace

Tuto webovou stránku vlastní a provozuje MUDr. František Rolínek s.r.o.

V souvislosti s těmito podmínkami nás můžete kontaktovat písemně nebo e-mailem na následující adrese:

frantisek.rolinek@email.cz

Orlí 30
Brno 60200
Česko