Kouření

Kouříte? Pořád a ještě?
Kouření infografika
Kouříte? Už konečně dokuřte! Závislost na tabáku je silná. Kdyby bylo odvykání snadné, tak už skoro nikdo nekouří.
Chcete pomoci? Pomoc existuje! Snižte riziko SMRTI TEĎ!

Karcinom plic představuje nejčastější příčinu úmrtí mezi všemi zhoubnými nádory v Česku. Jediná šance, jak změnit situaci, je diagnostikovat rakovinu v časnějším stádiu. Nový program nabízející zlepšení je zde již od ledna 2022.

Cílem programu časného záchytu karcinomu plic je aktivně hledat rizikové pacienty, u kterých bude provedeno screeningové vyšetření pomocí výpočetní tomografie (CT) s nízkou dávkou záření. Vyšetření není nijak náročné a už během několika minut dokáže nádor odhalit. Praktičtí lékaři budou oslovovat současné nebo bývalé kuřáky od 55 do 74 let. V České republice půjde zhruba o 500 000 osob, které jsou vhodnými kandidáty na zapojení do screeningu.

Nejlepší je ale vůbec nezačínat kouřit... V riziku jsou zejména všichni kuřáci, zvláště ti, kteří vykouří alespoň 20 balíčkoroků. Přitom ten, kdo kouří 20 cigaret denně a víc, má stonásobně vyšší riziko vzniku karcinomu plic, na který se v ČR umírá nejvíce.


Weby pomáhající přestat s kouřením:

Stojí vám to za to?

Kouření se podílí na vzniku kolorektálního karcinomu, karcinomu prsu, karcinomu děložního čípku, je i hlavní příčinou plicního karcinomu.
„Je úsměvné, že kuřáci se bojí radiace. Přitom tabákový kouř z cigarety obsahuje alfa zářič polonium 210, dávka radiace pro plíce při vykouření krabičky denně je stejná, jako kdyby tento kuřák šel každý třetí den na snímek plic. To ale nevědí, takže se nebojí...“

uvedla prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., z Centra pro závislé na tabáku 1. LF UK a VFN v Praze

Rozhodnutí přestat kouřit! V hlavě už je to srovnané? Pak pomoc je zde! V příbalové informaci k léku Defumoxan je ale dávkování špatně. Tento lék se u nás prodával již v 60. letech minulého století a informace na příbalovém letáku odpovídají tehdejší době, kdy se ještě nedělaly studie takovým způsobem jako dnes. Podle příbalového letáku se začíná na šesti tabletách po 1,5 mg denně a pak se postupně snižuje.

„Pro silně závislé kuřáky je to prostě málo. Některým pacientům doporučujeme i dvojnásobné dávky tablet za den. Lék nemá prakticky žádné nežádoucí účinky.“ dodává specialistka na odvykání kouření prof. Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku v Praze.

Lék Defumoxan obsahuje účinnou látku cytisin. Ten pomáhá při odvykání kouření tím, že snižuje touhu po nikotinu u kuřáků, kteří jsou ochotni přestat s cigaretami. Jeho chemická struktura je podobná nikotinu a jeho účinek je zprostředkován prostřednictvím nikotinových acetylcholinových receptorů. Účinek cytisinu je srovnatelný s nikotinem, ale obecně je slabší. Působí přímo na náš autonomní nervový systém, kde stimuluje uvolňování dopaminu, což má podobný účinek jako při kouření cigaret. Jinými slovy cytisin v našem organismu vlastně soutěží s nikotinem o stejné receptory a nikotin postupně vytlačuje. Lék není vázán na recept.

Cytisin se získává ze štědřence odvislého, v Česku velmi rozšířené okrasné rostliny. O tom, že má cytisin podobné účinky jako nikotin, se ví již od roku 1818. Lék na odvykání kouření z něj pak v 60. letech minulého století vyvinuli bulharští lékárníci. Pod různými názvy je nyní používán ve dvaceti zemích světa, nejrozšířenější je právě ve východní Evropě. Na pultech českých lékáren se s ním setkáváme pod názvem Defumoxan. Pokud jste silně závislými kuřáky, užívejte Defumoxan i 3-4 měsíce. Snižujte si dávku, když budete kouřit méně a budete mít menší chuť na cigaretu.

Lék je přírodní a bezpečný, proto se dá užívat delší dobu. Závislost na tabáku není jak angína, je to stejné jako závislost na jiných drogách – třeba pervitinu, opiátech, kokainu, benzodiazepinech. Angínu vyléčte za týden. Léčba vaší závislosti bude trvat mnohem delší dobu. Ovšem zdravotní, sociální, ekonomický přínos je obrovský.

Štědřenec odvislý (pozor celá rostlina je jedovatá – květy i lusky). Lidově "zlatý déšť".